ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΙΙ

7ο εξάμηνο (χειμερινό)                  ακαδ. έτος: 2014-2015

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα:

Σημειώσεις

1.      Ανάλυση και Σχεδιασμός των Ομογενών Χημικών Αντιδραστήρων
Καθ. Κ. Κυπαρισσίδης http://lpre.cperi.certh.gr/auth/results.aspx?CourseID=1&CategoryID=1

2.      Καταλυτικές Διεργασίες

http://www.cheng.auth.gr/images/lectures/Katalytikes.pdf

 

Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ

1.      Μηχανική Χημικών Αντιδράσεων & Σχεδιασμός Αντιδραστήρων
4η έκδοση (μετάφραση) H. Scott Fogler, εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (2009)
ISBN: 978-960-418-199-5  /  [κωδικός εύδοξος: 18549118]

2.      Μηχανική Χημικών Διεργασιών
3η έκδοση (μετάφραση), J. M. Smith, εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (1997)
ISBN: 960-7219-47-3  /  [κωδικός εύδοξος: 18548766]

3.      Eτερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις και αντιδραστήρες,  Ξ. Βερύκιος, Εκδόσεις Κωσταράκη, 2004 (θα διερευνηθεί)

 

Διεθνής Βιβλιογραφία

1.      Elements of Chemical Reaction Engineering”
Fogler, H.S., 3rd edition, Prentice-Hall, N.J. (1999)

2.      An Introduction to Chemical Engineering Kinetics and Reactor Design
Hill, Jr. C.G., John Willey, N.Y. (1977)

3.      Chemical Reaction Engineering
Levenspiel, O., Prentice-Hall, John Willey, N.J. (New Edition)

4.      Chemical Engineering Kinetics
Smith, J.M., McGraw-Hill, N.Y. (1981)

5.      Chemical Reactor Design and Operation
Westerterp, K.R. et al., Wiley, N.Y. (1990)

6.      Chemical Reactor Analysis and Design Fundamentals
Rawlings, J.B. and Ekerdt, J.G., Nob Hill Publishing, (2002)

7.      Chemical Reactor Design
Nauman, E.B., Willey, N.Y. (1987)

8.      Chemical Reactor Design for Process Plants
Rase, H.F., Principles and Techniques, Vol.
I,II, J. Wiley, (1977)

9.      Chemical Reactor Analysis and Design
Froment, G.F. and Bishoff, K.B., John Willey, N.Y. (1979)

10.  Heterogeneous Reactions
Doraiswamy, L.K. and Sharma, M.M., Willey, N.Y. (1984)

11.  Τhe Engineering of chemical reactors
Schmidt L. D., Oxford University press,Ν.Υ. (2005)

12.   Heterogeneous Reactor Design
Lee H.H., Butterworth Publishers, (2007)

13.  Chemical and Catalytic Reaction Engineering
Carberry, J.J, Courier Dover Publications, (2001)

 

… <<