ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εργαστήριο Β΄ Χημικής Μηχανικής
Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης
ΤΘ 472 – 54124 Θεσσαλονίκη

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

6ο εξάμηνο (εαρινό)                       ακαδ. έτος: 2014-2015

 

 

Εργαστήριο MATLAB

Περιεχόμενο Εργαστηρίου

1.            Symbolic Toolbox του MATLAB - Επίλυση Γραμμικών ΔΕ

2.            Control Toolbox του MATLAB (εντολές που αφορούν τη Δυναμική Συστημάτων)

3.            Δυναμικά Συστήματα 1ης και 2ης Τάξης με MATLAB

4.            Συστήματα Ανώτερης Τάξης με MATLAB

5.            Δυναμική Προσομοίωση Αντιδραστήρων:
 α) CSTR
 β) Βιοαντιδραστήρας

6.            Optimization Toolbox του MATLAB

7.            Εκτίμηση Παραμέτρων σε Αλγεβρικές και Διαφορικές Εξισώσεις

8.            Πολυμεταβλητά Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

 

Τα Εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στο Α΄ Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος (παλιό), σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

Η διάρκεια του κάθε Εργαστηρίου είναι 1 ώρα ανά ομάδα φοιτητών και η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του 6ου εξαμήνου.

 

          Εργαστήριο 1ο:  Παρασκευή, 13.03.2015 & ώρα 2-5 μμ

          Εργαστήριο 2ο:  Παρασκευή, 20.03.2015 & ώρα 2-5 μμ

          Εργαστήριο 3ο:  Παρασκευή, 27.03.2015 & ώρα 2-5 μμ

          Εργαστήριο 4ο:  Παρασκευή, 03.04.2015 & ώρα 2-5 μμ

          Εργαστήριο 5ο:  Παρασκευή, 24.04.2015 & ώρα 2-5 μμ

          Εργαστήριο 6ο:  Παρασκευή, 08.05.2015 & ώρα 2-5 μμ

          Εργαστήριο 7ο:  Παρασκευή, 15.05.2015 & ώρα 2-5 μμ

          Εργαστήριο 8ο:  Παρασκευή, 22.05.2015 & ώρα 2-5 μμ

 

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο για του εγγεγραμμένους χρήστες του μαθήματος, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμα eLearning, https://elearning.auth.gr/

 

 

 

 

 

 

… <<

 

Τηλέφωνο:  (+30) 2310.99-6211 (-6212)
Fax:  (+30) 2310.99-6198

e-mail:  costas.kiparissides@cperi.certh.gr
costas.kiparissides@eng.auth.gr