ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εργαστήριο Β΄ Χημικής Μηχανικής
Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης
ΤΘ 472 – 54124 Θεσσαλονίκη

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

6ο εξάμηνο (εαρινό)                       ακαδ. έτος: 2014-2015

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

1.            ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

2.            ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.            ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

4.            ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5.            ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

6.            ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ

7.            ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ

8.            ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

9.            ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

10.        ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

11.        ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Α.  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ LAPLACE

Β.  ΠΙΝΑΚΕΣ, ΙΔΙΟΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Γ.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB®

 

 

 

… <<

 

Τηλέφωνο:  (+30) 2310.99-6211 (-6212)
Fax:  (+30) 2310.99-6198

e-mail:  costas.kiparissides@cperi.certh.gr
costas.kiparissides@eng.auth.gr