ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εργαστήριο Β΄ Χημικής Μηχανικής
Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης
ΤΘ 472 – 54124 Θεσσαλονίκη

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

6ο εξάμηνο (εαρινό)                       ακαδ. έτος: 2014-2015

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα (Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ)

1.            Δυναμική Ανάλυση των Φυσικών και Χημικών Συστημάτων
Κων/νος Κυπαρισσίδης, εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ ΑΕ (1η έκδ. 2010)
ISBN: 978-960-418-288-6  /  [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 18548739]

2.            Σύγχρονα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
Richard D. Dorf, Robert H. Bishop, εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ ΑΕ (11η έκδ. 2010)
ISBN: 978-960-418-211-4  /  [κωδικός βιβλίου στον Εύδοξο: 18549019]

 

 

Διεθνής Βιβλιογραφία

1.            Process Dynamics, Modeling and Control
B.A. Ogunnaike, W.Harmon Ray, Oxford University Press, N.Y. (1994)

2.            Process Dynamics and Control
D.E. Seborg, T.F. Edgar, D.A. Mellichamp, Wiley, N.Y. (1989)

3.            Chemical Process Control
Stephanopoulos, G., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. (1984)

4.            Process Modelling, Simulation and Control for Chemical Engineers
W.L. Luyben, McGraw-Hill, N.Y.

5.            Process Dynamics and Control  -  [vol. I & II]
J.M. Douglas, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. (1972)

 

 

… <<

 

Τηλέφωνο:  (+30) 2310.99-6211 (-6212)
Fax:  (+30) 2310.99-6198

e-mail:  costas.kiparissides@cperi.certh.gr
costas.kiparissides@eng.auth.gr