ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΙΙ

7ο εξάμηνο (χειμερινό)                  ακαδ. έτος: 2014-2015

 

Αξιολόγηση των Φοιτητών:

ΜΕΡΟΣ Ι         (50%)

·             Μέσος όρος των τριών (3) θεμάτων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια των έξι (6) πρώτων εβδομάδων διδασκαλίας του μαθήματος, με συντελεστή βαρύτητας: 10%

·             Υποχρεωτική γραπτή εξέταση προόδου, με συντελεστή βαρύτητας: 20%

·             Τελική γραπτή εξέταση, με συντελεστή βαρύτητας: 20%

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ        (50%)

·             Μέσος όρος των τριών (3) θεμάτων που θα δοθούν κατά τη διάρκεια των έξι (6) εβδομάδων διδασκαλίας του μαθήματος, με συντελεστή βαρύτητας: 10%

·             Τελική γραπτή εξέταση, με συντελεστή βαρύτητας: 40%

 

 

… <<