ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Σεμινάρια  MATLAB

στο πλαίσιο των μαθημάτων "ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"  & "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΙΙ"

7ο εξάμηνο (χειμερινό)                  ακαδ. έτος: 2014-2015

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Μέρος 1ο

1-2.    Εισαγωγή στο περιβάλλον του MATLAB: (π.χ. m-files, δημιουργία διαγραμμάτων, βασικές εντολές)

           Επίλυση συστημάτων γραμμικών και μη γραμμικών αλγεβρικών εξισώσεων
Μέθοδοι: Απαλοιφή Gauss, Jacobi & Gauss Seidel, Newton-Raphson, εντολές MATLAB

           Επίλυση συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων – Προβλήματα Αρχικών Τιμών
Μέθοδοι: Runge-Kutta 4ης τάξης, συναρτήσεις MATLAB (ODE)

           Παραδείγματα εφαρμογής σε Μοντέλα διεργασιών (π.χ., δοχείο θέρμανσης, μεταβολή στάθμης σε δοχείο, μεταβολή στάθμης σε δύο συγκοινωνούντα δοχεία, μεταβολή στάθμης σε δύο με/χωρίς αλληλεπίδραση, εναλλάκτης θερμότητας).

 

Μέρος 2ο

3.        Μελέτη συμπεριφοράς αντιδραστήρων τύπου BR, Semi-BR και CSTR

4.        Μελέτη συμπεριφοράς αντιδραστήρων τύπου PFR και συνδυασμού διαφόρων τύπων

 

Μέρος 3ο

5.        Μοντέλα χώρου κατάστασης, γραμμικοποίηση, εύρεση συναρτήσεων μεταφοράς, αποκρίσεις πλήρους συστήματος ρύθμισης στο πεδίο του χρόνου και με τη βοήθεια των συναρτήσεων μεταφοράς και του διαγράμματος βαθμίδων, σε μεταβολές σήματος διαταραχής ή/και σήματος αναφοράς

6.        Σχεδιασμός τόπου πόλων κλειστού βρόχου, μελέτη ευστάθειας κλειστού βρόχου και συχνοτική ανάλυση

7.        Χρήση του Simulink-Εφαρμογή σε βρόχο ανάδρασης.

8.        Υπολογισμός παραμέτρων ρυθμιστών ανάδρασης (ανασκόπηση των μεθόδων Ziegler-Nichols & Cohen-Coon)

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

 

 

… <<