ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΙΙ

7ο εξάμηνο (χειμερινό)                  ακαδ. έτος: 2014-2015

 

Διδάσκοντες:

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Καθηγητής Κ. Κυπαρισσίδης

Κτίριο 13E, 4ος όροφος, γραφείο 402

τηλ. 99-6211, -6212, -6198

email: cypress@eng.auth.gr

 

Καθηγήτρια Α. Λεμονίδου

Κτίριο Δ, 3ος όροφος, γραφείο 306

τηλ. 99-6273

email: alemonidou@cheng.auth.gr

 

Επίκ. Καθηγητής Γ. Σταυρόπουλος

Κτίριο Δ, 3ος όροφος, γραφείο 316

τηλ. 99-5918

email: gstavrop@auth.gr

 

Λέκτορας Ε. Σιδηροπούλου

Κτίριο 13E, 4ος όροφος, γραφείο 406

τηλ. 99-6264, email: sidiropo@eng.auth.gr

ΜΕΡΟΣ Ι

1.          Αντιδραστήρες Ασυνεχούς Λειτουργίας

2.          Αντιδραστήρες Ημι-Συνεχούς Λειτουργίας

3.          Αντιδραστήρες Συνεχούς Λειτουργίας και Πλήρους Ανάμιξης

4.          Ιδανικοί Αντιδραστήρες Εμβολικής Ροής

5.          Συνδυασμοί Ομογενών Χημικών Αντιδραστήρων

6.          Μη Ιδανική Ροή σε Χημικούς Αντιδραστήρες

7.          Αριστοποίηση των Χημικών Αντιδραστήρων

8.          Εισαγωγή στους Ετερογενείς Χημικούς Αντιδραστήρες

 

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

1.          Κινητική των Καταλυτικών Αντιδράσεων

2.          Φαινόμενα Μεταφοράς σε Αντιδρώντα Συστήματα με Στερεούς Καταλύτες

3.          Μη Καταλυτικές Αντιδράσεις Αερίου Στερεού

4.          Απενεργοποίηση Καταλυτών

5.          Αντιδραστήρες Σταθερής Κλίνης

 

 

… <<