ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Β΄ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΚΑΘ. Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ

Τ.Θ.  472

541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015                                                               7ο εξάμηνο (χειμερινό)

 

 

Σημειώσεις

1.      Ρύθμιση Συστημάτων – Σημειώσεις από τις παραδόσεις
Καθ. Κ. Κυπαρισσίδης http://lpre.cperi.certh.gr/auth/results.aspx?CourseID=6&CategoryID=1

 

Προτεινόμενα Συγγράμματα (Σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ)

1.      Σύγχρονα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
11η έκδοση (μετάφραση), Richard D. Dorf, Robert H. Bishop, εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (2010)
ISBN: 978-960-418-211-4  /  [κωδικός εύδοξος: 18549019]

2.      Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
4η έκδοση (μετάφραση: Φ. Κοκαβέσης), Raymond T. Stefani, Bahram Shahian, Clement J. Savant, JR, Gene H. Hostetter
εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ (2012), ISBN: 978-960-458-334-8  /  [κωδικός εύδοξος: 22688051]

3.      Έλεγχος Διεργασιών
1η έκδοση, Νταουτίδης Π., Μαστρογεωργόπουλος Σπ., Παπαδοπούλου Σημ.
εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (2012), ISBN: 978-960-418-390-6  /  [κωδικός εύδοξος: 22722697]

 

Διεθνής Βιβλιογραφία

1.      Process Systems Analysis and Control
Coughanowr, D.R., McGraw-Hill, N.Y. (1991)

2.      Process Modelling, Simulation and Control for Chemical Engineers
Luyben, W.L., McGraw-Hill, N.Y.

3.      Chemical Process Control
Stephanopoulos, G., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. (1984)

4.      Process Dynamics and Control
D.E. Seborg, T.F. Edgar, D.A. Mellichamp, Wiley, N.Y. (1989)

5.      Principles and Practice of Automatic Process Control
C.A. Smith and A.B. Corripio, Wiley, N.Y. (1985)

1.      Process Control Systems: Application Design – Adjustment
Shinskey, F.G., McGraw-Hill, N.Y. (1979)

2.      Chemical Engineering, Practical Process Instrumentation and Control
McGraw-Hill, N.Y. (1980)

3.      Multivariable Feedback Control
S. Skogestad-I. Postlethwaite, J. Wiley, U.K. (1996)

4.      Process Control
T.E. Marlin, Mc Graw-Hill, Singapore (1995)

5.      Process Dynamics, Modeling and Control
B. A. Ogunnaike-W.Harmon Ray, Oxford University Press, N.Y. (1994)

 

 

   <<

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:        2310-996211     FAX:    2310-996198                                                                 WEB: http://lpre.cperi.certh.gr/auth/                                               email:    cypress@cperi.certh.gr

                              2310-996212                                                                                                                                                                                                                       cypress@eng.auth.gr